„zachytit okamžik, který by jinak nenávratně zmizel v čase…“

Fotografování mě neskutečně baví. Možnost zachytit okamžik, emoci, podobu člověka pro budoucnost je úžasná. Mojí „specializací“ jsou hlavně portréty lidí všeho věku a vzhledu!