"zachytit okamžik, který by jinak nenávratně zmizel v čase..."

© 2016 Foto Martina Herstus, created in  Wix.com