"zachytit okamžik, který by jinak nenávratně zmizel v čase..."